Indian has produced a plethora of great leaders. Some of them have played a vital part in Indian freedom struggle while other have taken India to great heights post independence. The simplicity, courage, perseverance, and fortitude of these leaders continue to be a source of inspiration for the common masses. Here is a brief profile of famous Indian leaders.


Annie Besant
Aruna Asaf Ali
Aurobindo Ghose
Bal Gangadhar Tilak
Shaheed Bhagat Singh
Dr. B.R. Ambedkar
Chandrashekhar Azad
Dadabhai Naoroji
Gopal Krishna Gokhale
Jawaharlal Nehru
Lala Lajpat Rai
Lal Bahadur Shastri
Maulana Abul Kalam Azad
Motilal Nehru
Dr. Rajendra Prasad
Rajiv Gandhi
Sardar Patel
Sarojini Naidu
Sarvepalli Radhakrishnan
Subhas Chandra Bose
Veer Savarkar
Kasturba Gandhi
Madam Cama
C.N. Annadurai
Jyoti Basu
Rajkumari Amrit Kaur
Sucheta Kriplani
Vijaya Lakshmi Pandit
Abdul Ghaffar Khan
Ajmal Khan
Mohan Kumaramangalam
R. K. Shanmukham Chetty
Rangarajan Kumaramangalam
Siddhartha Shankar Ray
Pattabhi Sitaramayya
Bipin Chandra Pal
Chittaranjan Das
Chakravarthi Rajagopalachari
Gopinath Bordoloi
Jayaprakash Narayan
K Kamaraj
Mangal Pandey
Mridula Sarabhai
Rani Gaidinliu
S. Srinivasa Iyengar
Sir Surendranath Banerjee
Deendayal Upadhyaya
Dr Zakir Hussain
Fakhruddin Ali Ahmed
Neelam Sanjiva Reddy
Ram Manohar Lohia
V. V. Giri
K.R. Narayanan
Pramod Mahajan
Chandra Shekhar
Chaudhary Devi Lal
Chempakaraman Pillai
Indrajit Gupta
J.B. Kripalani
P.V. Narasimha Rao
R. Venkataraman
Rajesh Pilot
Vijayaraje Scindia
V.P. Singh
T.Sadasivam 
T.T. Krishnamachari
Charan Singh

Comments (0)